Velkommen til Rye Nørskov Gods

Tæt ved Jyllands centrum ligger godset Rye Nørskov, hvis ca. 1330 ha. kuperede skovterræn dækker det meste af trekanten Himmelbjerget – Ry – Gl. Rye.

Der drives traditionelt skovbrug, men dyrkes også pyntegrønt og juletræer. Derudover har man naturforvaltning samt udlejning af ejendomme.

Området omkring Rye Nørskov egner sig bedst til produktion af træ, og skovbrug er da også godsets største aktivitet. Godset producerer 4.000 – 6.000 m3 træ om året på grundlag af naturnær skovdrift. Begrebet "naturnær skovdrift" er baseret på selvforyngelse og blandinger af arter på samme areal. Jordbund og klima danner grundlaget for valget af træarterne. Der lægges stor vægt på arterne bøg, eg, douglas, lærk og sitkagran. Fordelingen af løv og nål er ca. 30/70 i dag.

godset  naturen

 

Produkter

RÅTRÆ

GÅRDBUTIKKEN

VILDT

BRÆNDE

FLIS

JULETRÆER

Kontakt os

Rye Nørskov Gods Tinghusvej 4 8680 Ry

Telefon: +45 8689 1622
CVR.nr.: 38 96 72 15
E-mail: info@rye-noerskov.dk