Juletræer og pyntegrøntJuletræer og pyntegrønt

For at bringe økonomi i skovdriften har Rye Nørskov meget tidligt udviklet en specialproduktion af pyntegrønt og juletræer og ikke mindst nordmannsgran, der på grund af sin nålefasthed, sin regelmæssighed og dybe mørkegrønne farve er blevet et populært juletræ i hele Europa.

Selvom det bakkede søhøjland klimamæssigt er et af Danmarks mest velegnede steder til dyrkning af pyntegrønt, så kræver den anvendte avancerede teknik – med mange årlige pasningsprocesser – også et relativt fladt og jævnt areal af hensyn til det rationelle i driften. Rye Nørskov driver en meget miljøvenlig produktion. Der bruges få jordmidler og sprøjtes kun efter behov. Dette kræver stor omhu og meget tilsyn.

Klipningen af pyntegrønt foretages ofte med liftudstyr i op til 20 meters højde. Bundtning og håndtering af pyntegrønt kræver stor omhyggelighed, og bundterne sorteres og afvejes nøje.

Henvendelse vedrørende køb af juletræer og pyntegrønt bedes rettet til Skovfoged Bo Trads Simonsen.