Driftsplaner

Driftsplaner

En driftsplan er en beskrivelse af, hvordan en skov og naturarealer over en 15 årig periode skal drives og plejes.

En biotopplan har til formål at forbedre vildtets levevilkår på ejendommen og dermed sikre at ejendommen kan bære den øgede udsætning.

En dyrkningsplan har til formål at beskrive den fremtidige dyrkning, aktiviteter i kulturerne, afsætning af produkter samt økonomi.

Henvendelse vedrørende driftsplaner bedes rettet til Skovfoged Bo Trads Simonsen.