Skoven

Skoven

Området omkring Rye Nørskov egner sig bedst til produktion af træ, og skovbrug er da også godsets største aktivitet.

Godset producerer 4.000 – 6.000 m3 træ om året på grundlag af naturnær skovdrift. Begrebet "naturnær skovdrift" er baseret på selvforyngelse og blandinger af arter på samme areal. Jordbund og klima danner grundlaget for valget af træarterne. Der lægges stor vægt på arterne bøg, eg, douglas, lærk og sitkagran. Fordelingen af løv og nål er ca. 30/70 i dag. 217 ha af godsets ca. 1.300 ha. er udlagt som urørt skov. Denne udlægning vil på længere sigt danne en rig og mangfoldig biotop, fordi det er et sammenhængende areal med stor jordbundsvariation.

Rye Nørskov havde en årrække Danmarks største træ, arten var Abies grandis (kæmpegran), på 52,5 m, men det væltede i en storm i 2001. Træet står i dag ved Ry og har fået nyt liv som Danmarks højeste klatretræ. Læs mere på www.klatremast.dk

Henvendelse vedrørende køb af råtræ bedes rettet til Skovfoged Bo Trads Simonsen.