Boliger

Boliger på Rye Nørskov

Ingen ledige boliger i øjeblikket.

Til Rye Nørskov Gods hører et større antal udlejningsejendomme, hvoraf enkelte stadig benyttes af ansatte på Godset, de resterende udlejes.

Ansvarlig for bygningsvæsenet er Bo Trads Simonsen.Ved leje af bolig bedes henvendelse ske skriftlig til Rye Nørskov Gods, Tinghusvej 4, 8680 Ry eller på mail til info@rye-noerskov.dk.