Skovadministration

Skovadministration


Vi har mange års erfaring med skovadministration og passer flere mindre skovejendomme.

Vi kan tilbyde
bulletrye En økonomisk bæredygtig skovadministration efter vildtvenlige og hvis også ønskes efter naturnære principper.
bulletrye Skovbrugsfaglig bistand.
bulletrye Skovejeren betaler kun for udførte opgaver.
bulletrye Der kan også aftales en fast årlig pris på et antal opgaver efter nærmere aftale.
bulletrye Regnskabsføring.
Henvendelse vedrørende skovadministration bedes rettet til Skovfoged Bo Trads Simonsen.