Godset

Godset

Tæt ved Jyllands centrum ligger godset Rye Nørskov, hvis ca. 1330 ha. kuperede skovterræn dækker det meste af trekanten Himmelbjerget – Ry – Gl. Rye.

Godset blev som mange andre jyske skovejendomme samlet og opbygget i slutningen af 1800-tallet, hvor man så en god gerning i at omdanne Jyllands kratbevoksede hedebakker til produktivt skovland.

Godset har siden 1931 været ejet af samme familie. Ejnar Faber købte godset ved en tvangsauktion.Han ernærede sig primært ved tekstilfabrikation, men var dybt engageret i skovbrug. I dag bor familien Busck på godset, 4. generation efter Faber.

Der drives traditionelt skovbrug, men dyrkes også pyntegrønt og juletræer. Derudover har man naturforvaltning samt udlejning af ejendomme.Historien om Rye Nørskov

Historien om Rye Nørskov Gods tog sin begyndelse i 1856, hvor brødrene Ferdinand og Adolf Mourier-Petersen opkøbte store skovområder af Ry Mølle. Skovene blev i 1902 videresolgt til Henrik Valdemar Nørgaard, hvis hustru Anna Dorthea Suhr bragte en større formue med ind i ægteskabet, og dermed gjorde det muligt at opkøbe yderligere jord i området - i alt 2.500 tdr. land. Der blev opkøbt mere end 80 ejendomme og parceller - herunder Ry Mølle, som godset erhvervede i 1915.
I 1904 begyndte Henrik Valdemar Nørgaard byggeriet af den herskabelige hvide hovedbygning på Rye Nørskov, som har en vis lighed med Marselisborg Slot, hvilket ikke er tilfældigt, da tegningerne er lavet af kongelig bygningsinspektør, professor og arkitekt Hack Kampmann, som opførte Marselisborg Slot i 1902. Det tog 3 år at opføre hovedbygningen på Rye Nørskov Gods.

Efter børskrakket i 1929 måtte Henrik Valdemar Nørgaard frasælge Ry Mølle med 340 tdr. land. Godsejeren døde i 1931 og samme år kom Rye Nørskov Gods på tvangsauktion, hvor det blev købt af tekstilfabrikant Ejnar Faber fra Nyborg. Han købte Ry Mølle tilbage til godset i 1933, og indrettede konfektionsfabrik i møllens hovedbygning, der er fra 1840'erne. Ejnar Faber havde 4 år før sin død i 1965 overdraget godset til sin datter, Gerda, gift med Valdemar Thorning-Petersen.

I 1998 overdrog Gerda Thorning-Petersen sin andel til sit barnebarn Peter Arnold Busck, der så trådte ind som godsets ejer sammen med sin mor, Karen Busck, der i 1967 blev optaget som medejer. Efter Karen Busck' død i 2004 er hendes søn, godsejer og hofjægermester Peter Arnold Busck eneejer.

Rye Nørskov Gods har nu været ejet af samme familie gennem fire generationer.